Varhaiskasvatus

Esikouluikäisille suunnattu vesiaiheinen kokonaisuus sisältää kuusi erillistä, vesiteemaan liittyvää työkokonaisuutta. Töiden tavoitteena on saada lapset ymmärtämään, että puhtaalla vedellä on keskeinen merkitys kaiken elämän ylläpitäjänä yhteisellä maapallollamme. Tätä havainnollistetaan lasten kanssa keskustelemalla, pohtimalla sekä tekemällä yksinkertaisia tieteellisiä kokeita.   

Vesitutkimuksia eskareille 

Päiväkodit saavat käyttöönsä Vesitutkimuksia-boksin, joka sisältää kuusi erillistä, veteen liittyvää työtä selkeine ohjeineen ja tarvikkeineen 

  • Vesi on elämän edellytys 
  • Mistä vettä löytyy 
  • Maapallon vesi ei lisäänny 
  • Vesinäytteiden haku ja tutkiminen 
  • Millaista vettä voi juoda? 
  • Käyttökelpoinen vesi

Boksit huolletaan ja täydennetään Tiedeluokka SOLUssa aina lukuvuoden päätyttyä. 

Tilanne 

  • Vesitutkimuksia-boksin pilottiversio valmistui keväällä 2020 
  • Boksit käyttöön pilottipäiväkodeille lokakuussa 2020. Pilottipäiväkoteja ovat Hennala, Leikkitupa sekä Villähde.
  • Tavoitteena on, että vesitutkimuksia-boksit ovat toimintavuonna 2021-2022 kaikkien lahtelaisten päiväkotien eskareiden käytössä. 

 

Lisätietoja:

Päijät-Hämeen LUMA-keskus 
Tarja Kariola, tarja.kariola(at)helsinki.fi

Lahden kaupunki, varhaiskasvatus
Piia Larinen, piia.larinen(at)lahti.fi