Alakoulu

Peruskouluissa alakoululaiset osallistuvat tulevaisuudessa JunnuYliopiston toimintoihin 3. ja 5. luokalla.

 

Kiertotaloutta 3.-luokkalaisille

  1. luokille suunnatussa opetuskokonaisuudessa opitaan
  • miksi jätteiden lajittelu on tärkeää  
  • miten jätteet lajitellaan Lahdessa 
  • mitä on kiertotalous ja miten se näkyy oppilaiden arjessa 
  • miten paljon luonnonvaroja käytetään tekstiilien tuottamiseen, millainen on vaatteiden elinkaari, ja miten elinkaareen ja luonnonvarojen säästeliääseen käyttöön voi vaikuttaa omilla valinnoilla 

Kokonaisuus on kuuden oppitunnin laajuinen.  

1. ja 2. oppitunti

Opettaja esittelee oppilaille eri jätelajit ja lajitteluohjeet Salpakierron materiaalien avulla. Samalla pohditaan, miksi lajittelu on tärkeää. Oppilaat tekevät lajittelutehtävän. 

Toisella oppitunnilla oppilaat askartelevat Salpakierron muistipelikortit. Valmiin muistipelin avulla oppilaat harjoittelevat lajittelua. 

Linkki 1. Ja 2. oppitunnin materiaaleihin (julkaistaan myöhemmin) 

3. ja 4. oppitunti 

Laajennetaan ajattelua lajittelusta kiertotalouteen. Luokassa pohditaan, mitä kiertotalous on ja miten se näkyy oppilaiden arjessa. Erilaisten tuotteiden elinkaarista ja kiertotalousmallista piirretään kaavakuvat materiaaliin kuuluviin oppilaan tehtävävihkoihin ja videolta opitaan, mitä tavaroille tapahtuu kierrätyskeskuksessa. 

Linkki 3.ja 4.  oppitunnin materiaaleihin  (julkaistaan myöhemmin)

5. ja 6. oppitunti

Fokusoidaan kiertotaloutta tekstiilien kierrätykseen. Pohditaan sitä, miten paljon luonnonvaroja käytetään tekstiilien tuottamiseen ja millainen on vaatteen elinkaari. Oppitunneilla opitaan, miten tekstiilien ympäristövaikutuksiin voi vaikuttaa omilla teoilla. Videoilta päästään tutustumaan LAB-ammattikorkeakoulussa kehitettyyn tekstiilien lajittelulaitteeseen ja opitaan tekstiilien kierrätyksen merkityksestä sekä opitaan LUT-yliopiston tutkijoiden työstä sekä konkreettisista vaatteiden elinkaaren pidentämiseen liittyvistä teoista. 

Luokka laskee LUT-yliopiston tutkijoiden kehittämän laskurin avulla, kuinka paljon luokkalaisten päällä olevien vaatteiden tuottamiseen on kulunut luonnonvaroja (villaa, vettä, öljyä). Pohditaan miten paljon koko kaupungin / koko maan kolmosluokkalaisten vaatteiden tuottamiseen on kulunut resursseja ja miten resurssien kulutusta voisi vähentää.  

Linkki 5. ja 6. oppitunnin materiaaleihin (julkaistaan myöhemmin)

 

 

Algoritminen ajattelu, ohjelmointi ja robotiikka  (5.-luokkalaisille)

Algoritminen ajattelu, ohjelmointi ja robotiikka -kokonaisuus on viidesluokkalaisille suunnattu opetuspaketti, joka sisältää ohjeita opettajille ja tehtäviä oppilaille. Opettajana saat päättää, missä vaiheessa lukuvuotta luokan kanssa lähdette kyseiselle opintomatkalle. Onnea matkaan!

Opetuskokonaisuuksia on kolme:

Ensimmäinen opetuskokonaisuus vie Algoritmisen ajattelun äärelle.

Toinen opetuskokonaisuus liittyy ohjelmointiin. Ohjelmointi on yksinkertaisimmillaan käskyjen antamista tietokoneelle. Lisäksi se vaatii ongelmanselvitystä, määrittelyä ja suunnittelua.

Kolmannessa opetuskokonaisuudessa ohjataan VEX IQ -robotteja.

Opetuskokonaisuudet koostuvat useammasta harjoitteesta ja videosta, ajallisesti yhteensä 1-1,5 opetustuntia/kokonaisuus. Opettajan ohjeisiin ja oppilaiden materiaaleihin pääset tutustumaan alla olevista linkeistä. 

 

Lisätietoja:

Lahden Yliopistokampus
Mari Merenluoto, mari.merenluoto(at)lahdenyliopistokampus.fi

LAB-ammattikorkeakoulu/LUT-yliopisto
Päivi Kuosmanen, paivi.kuosmanen(at)lut.fi