5. luokka

Algoritminen ajattelu, ohjelmointi ja robotiikka

Algoritminen ajattelu, ohjelmointi ja robotiikka -kokonaisuus on viidesluokkalaisille suunnattu opetuspaketti, joka sisältää ohjeita opettajille ja tehtäviä oppilaille. Opettajana saat päättää, missä vaiheessa lukuvuotta luokan kanssa lähdette kyseiselle opintomatkalle. Onnea matkaan!

Opetuskokonaisuuksia on kolme:

Ensimmäinen opetuskokonaisuus vie Algoritmisen ajattelun äärelle.

Toinen opetuskokonaisuus liittyy ohjelmointiin. Ohjelmointi on yksinkertaisimmillaan käskyjen antamista tietokoneelle. Lisäksi se vaatii ongelmanselvitystä, määrittelyä ja suunnittelua.

Kolmannessa opetuskokonaisuudessa ohjataan VEX IQ -robotteja.

Opetuskokonaisuudet koostuvat useammasta harjoitteesta ja videosta, ajallisesti yhteensä 1-1,5 opetustuntia/kokonaisuus. Opettajan ohjeisiin ja oppilaiden materiaaleihin pääset tutustumaan alla olevista linkeistä.