Opettajille

JunnuYliopisto-toiminta tuo uusia ideoita ja toimintatapoja kouluarkeen. Tavoitteena on taata jokaiselle Lahden kaupungin lapselle ja nuorelle mahdollisuus tutustua tieteeseen ja tutkimukseenSisältökärkiä ovat ympäristöasiat ja kestävä kehitys. 

Eri ikäluokille suunnatut kokonaisuudet on suunniteltu opettajien ja korkeakoulujen asiantuntijoiden yhteistyönä ja ne tukevat varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmia. Ne on helppo sisällyttää opetukseen selkeine ohjeineen.