Lahden JunnuYliopisto on Lahden kaupungin, Helsingin yliopiston, LAB-ammattikorkeakoulun, LUT-yliopiston sekä Päijät-Hämeen LUMA-keskuksen yhdessä toteuttama, varhaiskasvatuksesta lukiokoulutukseen ulottuva ainutlaatuinen tiedekasvatuspolku. Toimintaa koordinoi Lahden Yliopistokampus. Orimattilassa otetaan ensimmäisessä vaiheessa käyttöön JunnuYliopiston Vesitutkimuksia eskarilaisille -kokonaisuus, joka on suunniteltu Päijät-Hämeen LUMA-keskuksessa.

Esiopetuksen toiminnalliset tehtäväkokonaisuudet sisältävät kuusi erillistä, vesiteemaan liittyvää työkokonaisuutta. Töiden tavoitteena on saada lapset ymmärtämään, että puhtaalla vedellä on keskeinen merkitys kaiken elämän ylläpitäjänä yhteisellä maapallollamme. Tätä havainnollistetaan lasten kanssa keskustelemalla, pohtimalla sekä tekemällä yksinkertaisia tieteellisiä kokeita. Toiminta jatkuu ja laajenee Orimattilassa seuraavana perusopetuksen osalta lukuvuodesta 2024–2025 lähtien. Tavoitteena on myös hyödyntää Orimattilan robotiikkaosaamista ja luoda uusia sisältöjä ja toteutustapoja kaikkien Lahden JunnuYliopisto-toimijoiden käyttöön.

Neuvottelut Orimattilan mahdollisuudesta päästä mukaan Lahden JunnuYliopisto -yhteistyöhön aloitettiin lokakuussa 2021. Asiaa käsiteltiin myös Päijät-Hämeen sivistyspalvelujen seudullisen kehittämisen ryhmässä, jossa sovittiin, että Orimattila pilotoi Lahden seudun kehyskunnista ensimmäisenä tätä Lahdessa jo käytössä olevaa tiedekasvatusmallia hyödyntäen valmiita, opetussuunnitelmaa täydentäviä sisältöjä ja toteutustapoja.